33_180.jpg
 Touchdown Pass   London Heathrow Marriott Hotel 
33_117.jpg
 Christmas Card   London Heathrow Marriott Hotel 
33_119.jpg
 VIP Menu   London Heathrow Marriott Hotel 
33_120.jpg
 Thank you Card   London Heathrow Marriott Hotel 
33_121.jpg
 Kids Menu    London Heathrow Marriott Hotel 
33_79.jpg
 Internet Pass    London Heathrow Marriott Hotel 
33_final-logo.jpg
 Kelci London Logo     
33_113.jpg
 IMC Logo   Proposal 
33_114.jpg
 Proposal Logo     
33_115.jpg
 Poster Design     
33_72.jpg
 Vanilla Film CD design   Vanilla Film CD design 
33_71.jpg
 Vanilla Film BI    Vanilla Film BI  
33_dollcard3.jpg
       
33_dollcard1.jpg
       
33_dollcard2_v2.jpg
       
33_envelope-card.jpg
       
33_73.jpg
 Star pack BI design   Star pack BI design